בית ספר "תרבות" בביאליסטוק


בית ספר "תרבות" (רחוב Lipow 41d)
רשת החינוך "תרבות" הייתה רשת של בתי ספר עבריים-ציוניים, שפעלו במזרח אירופה, במיוחד בפולין בין שתי מלחמות העולם. מקורם של בתי הספר העבריים ב"חדרים המתוקנים", שהפעילו "חובבי ציון" ברוסיה בשלהי המאה ה-19. עם נפילת הצאר הרוסי, במהפכת פברואר 1917, בוטלו ההגבלות על היהודים. במסגרת ועידה של "אגודת חובבי שפה" הוסב שמה ל"תרבות". תוך זמן קצר יחסית הוקמו כ-200 מוסדות השכלה, שכללו: גני ילדים, בתי ספר מקצועיים, גימנסיות ואוניברסיטה. אנשי רשת החינוך "תרבות" ביקשו להקים בתי ספר, ששפת הלימוד בהם תהיה עברית, כדי לעודד את תחיית השפה העברית, בתי ספר ציוניים, מתוך מטרה, שהבוגרים יעלו לארץ ישראל ובתי ספר חילוניים (לא אנטי-דתיים), שבהם ניתן דגש ללימוד המסורת היהודית. בבתי הספר של רשת תרבות למדו גם לימודים כלליים, שכללו: לימוד השפה הפולנית, היסטוריה וגיאוגרפיה של פולין, כדי לסייע לבוגרים להסתדר ולהכיר את פולין. כמו כן, לימדו מקצועות פרקטיים כמו: מלאכה, טבע, חקלאות וספורט. בבתי הספר של רשת החינוך "תרבות" לימדו בשיטות לימוד מודרניות. על פי נתוני הג'וינט כללה רשת החינוך "תרבות" בשנת 1936: 269 מוסדות חינוך שונים, 1,400 מורים, ו-44,780 תלמידים. רוב המורים והתלמידים היו בני המעמד הבינוני ומיעוטם בני פועלים. בוגרי רשת החינוך "תרבות" היוו כ-60% מכלל העלייה החלוצית לארץ ישראל. 
בסמוך לבית ספר תרבות, ברחוב Lipowa 41 מבנים אפורים בהם הייתה גימנסיה יהודית, בית ספר למלאכה ושני גני ילדים, האחד פולני והשני יהודי בתקופת המלחמה.