בתי כנסת בלודז'

אנגליתאתר מעניין מאד גוגל ארץ בסוף המאה ה-18 השתנה באחת מעמדה של לודז', שהייתה למעשה כפר נידח ומוזנח בן כ-500 שנה. לודז' הופקעה מידי הכנסייה והייתה לעיירה שאופייה השתנה במשך זמן קצר יחסית של כ 30 שנה עד שהוכרזה רשמית על ידי השלטון בשנת 1820 למרכז של אזור תעשיה. תוך כדי התהוותו של תהליך זה נוסדה גם הקהילה היהודית בלודז', ב-1810, וזו מנתה 11 משפחות בלבד.

פעולתו הראשונה של "ועד הקהילה" הייתה בנית בית כנסת מעץ, ולשם כך קנתה הקהילה מגרש ברחוב וולברסקה 8, על גבול "השוק הישן".

בשנת 1822 מנתה הקהילה 55 משפחות. הקהילה היהודית התרחבה, אך היהודים נאלצו, על פי "חוק הגטו היהודי " שנחקק בשנת 1825, להתגורר באזור מוגדר ב"עיר הישנה" ("אלטעשטאט"). למרות זאת תנופת ההתפתחות התעשייתית של העיר הביאה לכדי כך שיהודים רבים שהיגרו אליה, ובעיקר סוחרים ותעשיינים, התגוררו גם בפרבריה החדשים. ביוני 1862 התבטלו רשמית תחומי הגטו, אך עדיין היה המרכז – "העיר הישנה" מאוכלס רובו ככולו ביהודים ואילו בפרברי העיר היו היהודים למיעוט בקרב האוכלוסייה הפולנית והגרמנית.


View מדריך פולין - לודז' in a larger map

ה"העיר הישנה" החלה להתפתח דרומה לאזור כיכר החירות, רחוב נובמייסקה ובהמשך לרחוב פיוטרקובסקה וסביבתו ואזור חדש זה היה ל"ניישטאט", העיר החדשה. במקביל להתרחבותה של הקהילה רבו בה "בתי תפילה" מהם הקשורים לגילדות מקצועיות, מהם הקשורים להתאגדויות חברתיות-פוליטיות וכמובן "שטיבלעך" של חסידים.
תיאור שריפת בתי כנסת כפי שמתאר יצחק כצנלסון בפואמה "השיר על העם היהודי שנהרג"
(פרק ח' - בית אחד הוא לחרבה ולשמה בתים י"ב, י"ג) –
יב.
אף כי הכדור – רק ברגלו פגע ; ומה עכשיו ? "פירחו מכאן, להסתלק מיד !"
את הרב, את הזקן, מבית הכנסת השמש הוליך, אם כי ברגלו צלע.
והרב – בבית האל יכול לרוץ שם, לבימה סביב, אולם עתה בעמל יצעד,
ומוליכהו השמש לאט מתחת לצליפות-השוט הבוערות...הכה! הסאה עוד לא מלאה!

יג.
היא לא מלאה... אך בעוד הרב בצידו של השמש הביתה מתנהל,
שורו! מיתמר עשן עד לשמים ולהבות בוקעות מן העשן: היכן בוער ומה?
זה בית-הכנסת נאכל! בוער ארון-הקודש: ספרי תורה באש, ערים בישראל !
הרב הופך
פניו, עוצרהו השמש! אבוי, כי הסאה... הסאה מלאה כבר עד תומה!
Łódzkie synagogi על בתי כנסת בלודז', בפולנית