בתי מגורים משותפים

פיוטרקובסקה 175 Piotrkowska – בתי מגורים משותפים
גוש הבניינים במספר 175 נמצא בגבולו הדרומי של מרכז לודז' והוא יוצא דופן בתוך גושי בנייני המשרדים במספרים 166-168 שנבנו לאחר המלחמה. הבניין עוצב ע'י סטאניסלב יוזף לנדאו
 Stanisław Józef Landauבשנת 1913. החלק הבולט בחזית הבניין צבוע בצהוב לימון בולט למרחוק. עצוב המעקה במרפסת הקומה השנייה שבחזית הבניין, הווה תזכורת לסגנון הארט נובו.