קפה אספלנדה

פיוטרקובסקה a100 Piotrkowska קפה אספלנדה Esplanada Café

כאן שוכן קפה אספלנדה שהיה המקום האלגנטי והמבוקש ביותר בין שתי מלחמות עולם ברחוב פיוטרקובסקה. הבניין נחנך כנראה בשנת 1909 וייעודו היה חנות כולבו של שמשל את רוזנר Schmechel & Rosner. היום נותר עדיין סימן לכך בדמות סמל נחש הנכרך על מוט (מטהו של הרמס) המסמל את מרקורי פטרון הסוחרים. הבניין מקושט בקישוטים מתקופת הארט נובו שעברו שיקום בשנים 1997-1998 אם כי בחוסר רגישות.