בית משפחת גיל


פיוטרקובסקה 31 Piotrkowska – בית משפחת גיל

משפחת גיל גרה בפיוטרקובסקה 31 עד לאחר כניסת הגרמנים ללודז' בשנת 1939.