משרדיו של מרקוס זילברשטייןפיוטרקובסקה 40 Piotrkowska  
פה שכנו בעבר משרדיו של מרקוס זילברשטיין אשר נבנו בין השנים 1902ו 1904.
מרקוס זילברשטיין 1837-1899 החל את דרכו בעסקים כמנהל חשבונות, התקדם וניהל את הפירמה של ל. קינדלר L. Kindler , ליד לודז'. בשנת 1872, נהיה תעשיין בעצמו ובעלים של מפעל תעשייתי. בנוסף למטווייה שהייתה לו בלודז', הקים מספר בתי מלאכה בזדונסקה וולה Wola Zduńska. בשלהי חייו, רכוש הנדל'ן שלו נאמד ב 2.5 מיליון רובל.
מרקוס ותרזה זילברשטיין ייסדו את בית היתומים בשנת 1892 ותרזה ניהלה והחזיקה אותו. מלבד זאת הזוג זילברשטין בנה מושבה לילדי יהודים בכפר קז'יזובקה על אדמה שניתנה ע'י דוד זילברשטיין ואשתו אחיו של מרקוס.
הזוג זילברשטיין קבור במוזיליאום משפחתי בבית העלמין היהודי ברח. ברקה Bracka, ממול לאחוזת הקבר של פוזננסקי.