מעונו של פרידריך ווילהלם שווייקרט


פיוטרקובסקה 262 Piotrkowska – מעונו של פרידריך ווילהלם שווייקרט Friedrich Wilhelm Schweikert's
הארמון נבנה בשנת 1913 ע'י רומולד מילר Romuald Millerבסגנון בארוק וניכר באופן בנייתו שהמטרה הייתה להרשים ולהתפאר. מאחורי הארמון, משתרע גן גדול ושמור ובו בית קיץ מקושט.
הבניין משמש היום למכון ללמודי אירופה, ששיקם את הבניין והחזיר עטרה ליושנה.