ית משרדי סימנס


פיוטרקובסקה 96 Piotrkowska – בית משרדי סימנס Siemens Office לשעבר.

הבניין הוקם כנראה בשנת 1915 בתוך מלחמת העולם הראשונה כאשר בלודז' שלט הצבא הפרוסי עבור משרדי החברה הגרמנית סימנס. חזית מצופה באבנים אפורות בסגנון ניאו ברוק. עיצוב הבניין עומד בניגוד לסגנון הבתים בלודז' ובולט מאוד על רקע הבניין העומד מולו ברחוב במס. 91 – בית האורגים בן הקומה האחת אשר נבנה בשנת 1850.