בית העלמין היהודי בוישקוב


בית העלמין היהודי ברחוב לשנה .Laczna str
כתבה וערכה: נורית אשכנזי 


נוסעים על הכביש הראשי מכיוון וורשה צפונה. עוברים את הגשר על נהר הבוג, ממשיכים בכביש ופונים ימינה בפנייה השלישית ומיד שמאלה לרחוב לשנה Laczna .
ממשיכים לנסוע ברחוב, עוברים את רחוב ויקלינובה Wiklinowa הניצב לו ומגיעים לבית העלמין.

ב 14.9.1997, נחנכה בעיירה אנדרטה לזכר יהודי וישקוב שנרצחו בשואה.

האנדרטה בנויה מאבני מצבות שנעקרו ונשדדו מבית העלמין היהודי עם כיבוש העיירה ע'י הנאצים בשנת 1939, כדי להפכם לאבני מדרכה וחומרי בניין למפקדת הגסטאפו.