המפעל של פרנצ'זק ראמיש

פיוטרקובסקה Piotrkowska 138/140

לפנים המפעל של פרנצ'זק ראמיש Franciszek Ramisch
אחד מסימני ההיכר להתפתחותה המהירה של לודז' מאז המחצית השנייה של המאה ה -19, הייתה בנייתם של מפעלי תעשייה מחוץ לאזור התעשייה המיועד לשם כך ובתוך הרחוב הראשי של העיר – רחוב פיוטרקובסקה.
המפעלים הוקמו בחצר האחורית של בתי המגורים או בצידם. לעיתם המפעלים נבנו בחלקה האחורי של חלקת האורגים, צופו בלבנים ונראו דמויי מבצר של מטוויות. כזה הוא סיפורו של מפעל הכותנה של פרנצ'יזק ראמיש Franciszek Ramisch.