מגורי משפחת אברהם משה פרוסק

פיוטרקובסקה ul. Piotrkowska 5 - מגורי משפחת אברהם משה פרוסק Awraham Moshe Prussak

א.מ. פרוסק, סוחר – קבלן של בדים שהפך לבעל בית חרושת לטקסטיל.

הבניין בן שלוש קומות מגורים ומשרדים, נבנה בשנת 1870 בסגנון ניאו רנסאנסי, סגנון ששלט אז בארכיטקטורה בעיר. האלמנטים הבולטים בחזית הבניין הם עמודים מרובעים על בסיסים. בצד הבניין כלפי החצר היו מבני מטוויה ובית אריגה. בשנת 1881, הוקמה חברת הצדקה "ביקור חולים" בראשות הרב מייזל ובין מייסדיה היו התעשיינים פרוסק Prussak, פוזננסקי Poznanski, דובראניצקי Dobranicki, ישעיהו רוזנבלט Jeshayahu Rozenblat, מקסימיליאן זילברשטיין Maximilian Zilberstein ואחרים.