הרובע היהודי בטיקוצ'ין Kaczorowoגבולותיו של הרובע היהודי: בצפון, הנרב Narew ורח' פילסודסקי Pilsudski. במזרח, יובל המוטלבה Motławaדרומית לבית הכנסת ובהמשכו רחוב מדקנלנה Nadkanalnaההולך דרומה. בדרום, רחוב הולנדריי Holendry.
היום שונה מראהו של הרובע היהודי Kaczorowo ממראהו בעבר. אז היו בתי המגורים, בתי עץ הבנויים לאורך רחובות צרים, מפותלים ושוקקי חיים.
השוק היה המקום, שבו היהודי היה במלוא חיוניותו לבד מבתי הכנסת, בתי המדרש והתלמוד.
בחזית הבית מס. 21 או 25 ברחוב פילסודסקי, קבוע שלט נחושת ועליו כתובת המספרת שכאן נולד וגדל מארק זמנהוף אביו של לודוויג זמנהוף ממציא שפת האספרנטו.
בדרך למרכז העיר מהרובע היהודי, עוברים על פני יובל של נהר הנרב Narew ששמו מוטלבה Motława ושהיה במשך מאות השנים, הגבול בין הרובע היהודי והרובע הנוצרי. למרות זאת, אין לדבר על שני עולמות נפרדים אלא שני עולמות המשולבים זה בזה והלומדים זה מזה. רבים מן היהודים חיו ועשו עסקים בצד השני של המוטלבה Motława כמו שמשפחות נוצריות חיו ברובע היהודי.

קישורים