Vojska Polskiego רחוב ה 3 במאי בשרפץ


סמטת צ'לפין Czałpin ומאז שנות השלושים רח. סטפן ז'רומסקי Stefana Żeromskiego הפונה מערבה ומתעקל. המשכו הוא בוברובה Bobrowa המגיע עד לכפר בוברוב. נהר השפריינצ'ה Sierpienica עובר גם בבוברוב, שם נהגו רבים מיהודי שרפץ Sierpc להתרחץ בנהר ובימי שישי לטבול כתחליף למקווה.

הפאנסיה היהודית
בסמטה שכן בי'ס הפאנסיה (פרוגימנסיה מעין חטיבת ביניים) לבנות ובו שכן גדוד תנועת 'הצופים'.

רחוב קלשטורנה ( ע'ש המנזר שבו) שלימים שונה שמו ל- 3 במאי ( טזצ'גו מאיה ע'ש החוקה הפולנית שהתקבלה ב 3.5.1793) והיום שם הרחוב Vojska Polskiego והוא ממשיך את רחוב שופן מעבר לרח. ז'רומסקי Stefana Żeromskiego .

בפינת רחוב סטפן ז'רומסקי Stefana Żeromskiego / ה 3 במאי היום Vojska Polskiego :
בית חומה בן שתי קומות, ביתו של אהרון צ'רנוצ'פקה חסיד גור, סוחר עצים ובעל מחסן עצים במקום שנמכר עם הששנים למנדל קרפה.

בקומה הראשונה – בית הספר של מרדכי הירש מינץ. מינץ גר בבית קומה ממול שהיה שיך לגרמני פאטליק.
חצר מנזר הבנדיקטנים העומד
מאחורי הכנסייה ומחובר אליה במסדרון
צפונה לכיוון הגשר הגדול שעל נהר על הגבעה, הכנסיה הקתולית "עלייתה לשמים של אם אלוהים" Wniebowzięcie Matki Boskiej ולידה מנזר בנדיקטיני לנשים Klasztor Benedyktynek .

מאחורי הכנסייה היה המבצר שהיווה מאז מלחמת העולם הראשונה בית סוהר - "קוז'ה" לעבירות קלות ו"ויאנז'ניה" לעבירות חמורות. בתי הסוהר הועברו אז לכאן מרח. פירוגובה.
הרחוב היה בפרברי העיירה ובו גרו בעיקר פולנים.

רח. Vojska Polskiego ממשיך אחרי הגשר עד לרחוב הגדול והניצב ששמו היום תידיאוש קושצ'ושקו Tadeusza Kuściuszk, המוביל בחלקו המזרחי לשכונה היהודית שבפאתי 'וולווקי', בצפונו לדרך לביז'ון Beiżuń ובחלקו המערבי לדרך לריפין Rypin ולליפנו Lipno– טורון Torun.
כאן גרו האחים איצ'ה מאיר, הרשל מוטיל ויוסף אפלבאום.

בראשית רחוב ה 3 במאי במס. 5 ( היום Vojska Polskiego 4 ) בית קומתיים שהיה שייך לגרמני פאטליק ובקומה השנייה של הבית גרו הסבים שמחה וחיה שולץ לבית איצ'ה נוימן וכאן נולדו 8 מילדיהם:
אפרים, דבורה, יעקב, חנה, יצחק, שרה, בינה ויהודית. שמחה שולץ חסיד אלכסנדר וסוחר עצים.
שמחה וחיה (לבית נוימן) שולץ
ממול היה בית חומה בן קומתיים גם הוא של פאטליק. בקומתו השנייה גרו הזוג הצעיר שמחה וחיה שולץ לאחר נישואיהם וכאן נולד בנם בכורם אברהם.
בית שולץ נהרס כנראה בראשית שנות ה 2000 ובביקור שערכנו בשנת 2006, נותר מגרש ריק. איש לא ידע לומר למה ומדוע נהרס הצריף. המגרש מצד שמאל מאחורי הבניין, נשכר בשנות השלושים ע'י סוחר העצים שמחה שולץ למטרת אחסון עץ.

יהודית שולץ
נספתה בטרבלינקה
דבורה ויהודית שולץ דבורה ויהודית שולץ
עם בת דודתן פסיה פולדה
בהמשך הרחוב לכיוון הגשר – בית מנדל גורפינקל חסיד גור ומומחה ליערות. במחסן העצים שלו ברח. פלוצק עבדה והוכשרה 'קבוצת הכשרה' לקראת עלייתה לא'י.

רחוב שקולנה (ע'ש בי'ס ממלכתי שהיה בו ששונה בשנות השלושים לשפיטלנה (ע'ש בית החולים הצבאי שהיה בו במלחמת העולם הראשונה ) והיום נקרא בנדיטינסקה Benedytińska והוא מגיע עד לרח. פארה Farna .
היהודי היחיד שגר כאן בנימין שרפהץ חסיד אלכסנדר סוחר עצים.