בית חולים מס' 1 ברח' לגבניצקה

בית חולים מס' 1 ברח' לגבניצקה 34/36 Lagewnicka. בית החולים המרכזי בגטו. הוקם כבית חולים שלישי אחרי סגירת הגטו על רקע התפרצות מגפת טיפוס. רוכזו בו מחלקות לרפואה פנימית, גינקולוגיה ויולדות, ילדים, אף אוזן וגרון, כירורגיה, עיניים, עור ואורולוגיה. היו בו 500 מיטות.
לכאן הועבר ציוד בית החולים ע"ש פוזננסקי שנשאר מחוץ לגטו.
באותו בניין שכנה "מחלקת הבריאות" ודירתו של מרדכי חיים רומקובקי.
ב-1/09/1942 הקיפו הגרמנים את בית החולים, העמיסו את כל החולים על משאיות והובילו אותם למחנה המוות בחלמנו. במקום, בבניין שוכן רסורט החייטים.
באוגוסט 1944 עם חיסול הגטו שוכנו בבניין כ-600 אנשים 'מכובדים' כולל 37 ילדים שיועדו לשילוח לעבודה בגרמניה. הם נשלחו לגרמניה באוקטובר 1944. רובם שרדו.
בקרבת המקום ברח' מיצקביצ'ה Mickewicza , לשעבר רח' טוקרסקה Tokarska נמצא בניין ביה"ח מספר 4 אשר הוקם אחרי השפארה של ספטמבר 1942 וסגירת כל בתי החולים בגטו. שימש כבית חולים כירורגי