בית הכנסת הגדול בביאליסטוקבית הכנסת הגדול (רחוב Suraska)

בית הכנסת הגדול היה בליבו של הרובע היהודי העתיק של ביאליסטוק (Shulhof). בנייתו של בית הכנסת החלה ב-1909 והסתיימה בשנת 1913. אדריכל בית הכנסת היה שלמה יעקב רבינוביץ. בבית הכנסת התפללו גברים ונשים יחד, כשהגברים יושבים באולם המרכזי של בית הכנסת והנשים בשלושה אגפים, שהקיפו את אולם התפילה המרכזי. בבית הכנסת הייתה מקהלה ועוגב והיו מתפללים בו בימי שבת, בחגים ובחגים פולניים לאומיים. באירועים לאומיים השתתפו בתפילה מנהל המחוז וראש העיר. בסיום התפילה שרו את "התקווה" ואת ההמנון הפולני. הרב האחרון של בית הכנסת היה ד"ר גדליה רוזנמן, עליו הטילו הגרמנים,  מאוחר יותר, להקים את היודנראט.
ב-27 ביוני 1941 נכנסו שתי פלוגות גרמניות של גדוד 309, שכיתרו את כיכר העיר ובית הכנסת. יהודים רוכזו בכיכר העיר, אחדים נורו והאחרים, כ-800 נפש, הוכנסו לבית הכנסת, שהועלה באש. על אירוע שריפת בית הכנסת הגדול כותב המורה להיסטוריה ד"ר שמעון דתנר (היה מורה להיסטוריה בגימנסיה העברית): 
"בית הכנסת בער כמה ימים. עובדה ראויה לציון קרתה אצל יהודי ביאליסטוק באותו "יום שישי השחור". השרת הפולני של בית הכנסת (שמו לא ידוע) ניצל התרשלות רגעית של הגרמנים, פתח אשנב בקיר האחורי ודרכו נמלטו כעשרים יהודים, ביניהם ניצל גם פסח פריינט, הגיס של ליטבינסקה הנ"ל. פריינט נספה כמה ימים אחרי כן בין הרוגי "יום החמישי". בלהבות של בית הכנסת הגדול נספו, בין היתר, ד"ר קראצובסקי המוכר לכל, הרוקח פולאק הצולע, שחקן השח המעולה זאבלודובסקי והבדחן הפופולארי אלטר שטיינברג. היבול של יום השישי השחור- כ-2000 הרוגים, שכונת השולהוף שרופה ואיתה הרחובות חאזאנוביץ, שקולנה, צ'מנה, גלוחה, סטולארסקה, זאמויסקה, סופראשיסקה, מיודובה, שלדז'ובה, בז'וזובה, ורסאלסקה, סוחה, אורדינצקה. רחוב ליגיונובה, שוק הדגים וכיכר קושצ'ושקו ניזוקו מאד." 

באוגוסט 1995 נחנכה אנדרטה במקום בו עמד בית הכנסת, האנדרטה כוללת שריד ממתכת מאחת מהכיפות שעיטרו את גג בית הכנסת וקיר ועליו הכיתוב בפולנית, אנגלית ועברית:
"בית קדשנו ותפארתנו היה לשרפת אש.
  2000 יהודים נשרפו בו חיים ע"י הצוררים הנאצים 27.6.1941"