לוח זיכרון לזכרו של יצחק מלמד


לוח זיכרון לזכרו של יצחק מלמד (רחוב Malmeda 10)
בינואר 1943 ביקשו הגרמנים לפנות חלק מיהודי גטו ביאליסטוק. אפרים ברש, ראש היודנראט בפועל, האמין שבכוחו יהיה לשכנע את הגרמנים לצמצם את מספר המגורשים, מ-17,600 לכדי 6,300. ב-5 בפברואר נכנסו לגטו 80 אנשי גסטאפו ושוטרים גרמנים חמושים, שהגיעו לבנין היודנראט כדי לגייס את השוטרים היהודים אולם אלו סירבו לשתף פעולה. יהודים רבים הסתתרו. עד הבוקר הצליחו הגרמנים לאסוף רק כ-500 איש. תוך כדי משימת איסוף היהודים התיז יצחק מלמד, פליט יהודי מסלונים, על חיילים גרמנים חומצה גופרתית. חייל, שנפגע בעיניו מהחומצה, פתח באש והרג חייל גרמני בשגגה. בתגובה לקחו הגרמנים 100 יהודים וירו בהם למוות. הגרמנים איימו, שאם מלמד לא יוסגר, הם ימשיכו להוציא להורג יהודים נוספיםץ ב-7 בפברואר הוסגר מלמד לגרמנים. הוא נתלה למחרת בחזית בנין היודנראט שהיה במקום בו נמצא היום לוח הזיכרון. מלמד נקבר בבית הקברות של הגטו.

במפגש הרחובות Malmeda ורחוב Bialowny נמצאת גינה קטנה ובמרכזה פסלו 
של זמנהוף.
בזמן המלחמה היה השער הראשי של הגטו ביציאה מרחוב Malmeda לרחוב  Lipow