בית הכנסת שמואל בביאליסטוקבית הכנסת שמואל (רחוב Branickiego 3)

בית הכנסת נבנה בשנת 1901 והוא נקרא על שמו של הרב שמואל מוהליבר, רב של קהילת ביאליסטוק בין השנים 1898-1883. בבית הכנסת התפללה קבוצת האינטליגנציה של הקהילה היהודית. בית הכנסת ניזוק במהלך מלחמת העולם השנייה ושוקם עם סיומה.

הרב שמואל מוהליבר
הרב שמואל מוהליבר נולד בליטא בעיירה גלובוקה שליד וילנה בשנת 1824. הוא למד בישיבת וולוז'ין, שם הוסמך לרבנות. בין השנים 1882-1881 היה מראשי תנועת "חיבת ציון". ב-1884 השתתף בועידת קטוביץ ושימש כנשיא הכבוד של הועידה.

הרב מוהליבר תמך ביוזמתו של בנימין זאב הרצל והעריך מאוד את ספרו "מדינת היהודים". בשנת 1893 עמדו "חובבי ציון" בפני משבר. כמה מפעולותיהם בארץ ישראל נכשלו מנהיג התנועה, ד"ר פינסקר, נפטר וקמה לתנועה התנגדות בקרב משכילים וחרדים כאחד. הרב מוהליבר יזם אסיפה מיוחדת, במהלכה הוקם מרכז חדש, בראשותו, אשר מתפקידו היה לעסוק בהסברה והפצת רעיונות התנועה. מרכז זה נקרא "מרכז רוחני" או בקיצור מזרח"י. מרכז זה קדם לתנועת המזרחי, שהוקמה מאוחר יותר על ידי הרב ריינס.

הרב שמואל מוהליבר היה רב של קהילות שונות בליטא ופולין, החשובות בהן: סובלאק, ראדום וביאליסטוק.
הרב מוהליבר הגיע לביאליסטוק בשנת 1883 ושימש כרב הקהילה. בזכות מאמציו קיבלה הקהילה שטח להקים את בית הקברות ברחוב Wschodnia. על אף מעורבותו של הרב בחיים הפוליטים והתרבותיים הוא לא זנח את אורח חייו האורתודוכסי. הרב מוהליבר נפטר ונקבר בביאליסטוק בשנת 1898. לאחר פטירתו הקימה קהילת ביאליסטוק אוהל על קברו, אשר נותץ בתקופת המלחמה.
בג' כסלו תשנ"ב הועלו עצמותיו לישראל ונטמנו בבית העלמין במזכרת בתיה ועל קברו הוקם אוהל בדומה, לזה שהיה בביאליסטוק. הרב מוהליבר היה האיש, ששכנע את הברון רוטשילד לפעול למען הישוב בארץ ישראל. התוצאה המיידית הייתה קמת המושבה עקרון, שלימים שונה שמה למזכרת בתיה על שם אימו של הברון רוטשילד.