הבית עם סימני המזוזה


הבית עם סימני מזוזה (רחוב Sienkiewicza 26a)
בחצר הפנימית של הרחוב, בית, על פי סימני המזוזה שבדלת הכניסה, ניתן לזהות שבבית שגרה בעבר משפחה יהודית.