הבית ברחוב Sienkiewicza 14


הבית ברחוב Sienkiewicza 14
הבית המפואר נבנה בין המאות ה-19 וה-20. זהו בית בן ארבע קומות בעל שתי חצרות פנימיות. בחצר הפנימית ניתן לראות בסיס למנורת תאורה עם סימן של מגן-דוד. כיום מאכלסת את הבית האקדמיה לתיאטרון.