בית וויטולד יאן סטרוביץ'

יוטרקטבסקה 295 Piotrkowska בית וויטולד יאן סטרוביץ' W. J. Starowicz
בחלקו הדרומי של הרחוב, ישנו ייצוג להרי הטטרה אשר בדרום פולין, בדמות פסלו של יאן סטארוביץ' המקשט את הבית במספר 295 אשר נבנה בשנת 1910. העיצוב הוא פרי עבודתו של ל. לובוטינובי'ץ L. Lubotynowicz. סטארוביץ' איש הרי הטטרה ניהל את מפעל הטכסטיל של לאונרדט, וולקר וגירבארדט Leonhardt, Woelker and Girbardt. באולם הפנימי של המפעל היה ציור גדול של נופי הטטרה ובנישות אשר בחדר המדרגות, היו טביעות ידיהם של פטרוני בעלי המפעל כמו אדם מיצקביץ' וה. סיינקייביץ' A. Mickiewicz and H. Sienkiewicz.