הבית ברחוב קושצ'ושקי - 'בית הזמיר'

הבית ברחוב קושצ'ושקי 21 Kosciuszki שימש את המקהלה היהודית "הזמיר" ואת האגודה למוסיקה, שנוסדה בשנת 1899 וארגנה קונצרטים, הופעות, הרצאות ותערוכות. מרכז זה היה אחד ממוקדי התרבות התוססים והוותיקים בלודז' של לפני המלחמה והיה פעיל עד פרוץ מלחמת העולם השנייה.