ככר יוינה פילצר

בכיכר שברחוב לאגיבניצקה 1Lagiewnicka היה בזמן הגטו שוק יהודי שוקק שנקרא כיכר יוינה פילצר ממש כפי שהיה טרום המלחמה. בסתיו 1941 החליט רומקובסקי לסגור את השוק והפך אותו למחסן הירקות המרכזי של הגטו. בבניין הפינתי היה מטבח שהכין מרק לרופאי הגטו.