משטרת הגטו ברחוב לוטומירסקה

ברחוב לוטומירסקה 1Lutomierska היה הבסיס של שירות הסדר Ordnugsdienstהידוע בתור משטרת הגטו היהודית. בהדרגה הוקמו חמש תחנות משטרה אזוריות. מפקדה היה ליאון רוזנבלטLeon Rozenblat אחרי חיסול הגטו, בספטמבר 1944, החליף אותו מורדקה ברודר Mordka Bruder.