ארמון טריילינג


ארמון טריילינג: Trylling (רחוב Warszawska 7)
ישראל טריילינג הקים ב-1863 את חברת Tryling&Son, שעסקה ביצור בדים ושמיכות. בתי החרושת של המשפחה היו ברחוב ליפובה ו-Nowy Swiat בביאליסטוק.
הארמון החל להיבנות על ידי הלנה וחיים טריילינג בשנת 1898. שנה לאחר תחילת העבודות חיים נפטר באופן מפתיע, והלנה המשיכה את השלמת הבנייה, כשהיא קובעת את ראשי התיבות של שמה ושל שם המשפחה, E.T  בכניסה לבית. משפחת טריילינג מכרה את הבית לפני פרוץ המלחמה ועקרה לארה"ב.