Jacob's street רחוב יקובה

 
מרחוב יוזפה Josefa פונים צפונה לרחוב יקובה (יעקב) Jacob's street אשר היווה את גבולה המערבי של עיר היהודים עד שנת 1608 ונקרא גם Jewish Transversal.
הרחוב גובל בצידו המזרחי בקיר בית העלמין של הרמ'א ובצדו המערבי בקיר בית הכנסת יצחק.