Oskar Schindler enamel' factory מפעל האמייל של אוסקר שינדלר

אוסקר שינדלר Oskar Shindllerרחוב ליפובה 4 Lipowa street
מכיכר זגודי היום גיבורי הגטו Plac Boharetow Getta פונים מזרחה לרחוב קאציק Kącik וממשיכים אתו ישר לרחוב ליפובה 4 Lipowa.

אוסקר שינדלר ( 1908-1974) יליד צוויאו Zwittau שבחבל הסודטים היה תעשיין כושל, גרמני קתולי שהגיע לקרקוב בראשית המלחמה ב 1939, כדי ליהנות מפירותיו של השלטון הנאצי כלומר, לקבל תעשייה על מגש הכסף עם עובדים – עבדים יהודים. בקרקוב הוא קיבל שתי חברות שעסקו בייצור כלי מטבח מאמייל והפצת מוצרים ונלקחו מבעליהן היהודים. אחת משתי החברות נוהלה על ידו כנאמן של השלטון הגרמני. כעבור זמן, הקים מפעל אמייל משלו ב ז'בלוצ'יה הסמוכה לקרקוב. תוך כדי ניהול המפעל הוא 'שינה את עורו'. רוב עובדיו היו יהודים ובעבודתם במפעלו הוא הגן על יהודים מפני גירושים. עם הקמת מחנה פלשוב, שינדלר ניצל את קשריו עם מינהל החימוש הגרמני והקים סניף של פלשוב אצלו במפעל לכ 900 עובדים יהודים, כולל כאלה שלא היו כשירים כלל לעבודה. במשך הזמן החברה חדלה להתקיים אולם עם התקרב הצבא הרוסי מערבה, שינדלר קיבל אישור להקים מחדש את החברה כחברה לייצור חימוש בברינליץ שבחבל הסודטים בצ'כיה, ולהביא לשם את פועליו מ ז'בלוצ'יה. הוא ערך רשימות הידועות כ'רשימות שינדלר' ובהן כ 700-800 גברים שעברו דרך מחנה גרוס-רוזן וכ 300 נשים שעברו דרך אושוויץ בדרכם לברינליץ. בכך שינדלר הציל כ 1200 יהודים. בשנת 1962, העניק יד ושם שבירושלים אות 'חסיד אומות עולם' לשינדלר.

ברחוב ליפובה 4 עומד בית החרושת 'אמלייה' Emalia של שינדלר שבו הועסקו היהודים בגיבויו.לפני מספר שנים נפתח שם מוזיאון וכיום ניתן לסייר בו ולעקוב אחר פעילותו.

אין שעות ברורות לכניסה למוזיאון. צריך לבא ולנסות.