הקרמטוריום במיידנקמדרום למחנה הוקם הקרמטוריום. בתחילה חוסלו אנשים בירי ביער הסמוך. לאחר הקמת מתקני ההרעלה בגז והמשרפה, נעשתה ההשמדה במתקנים אלה. לאחר ההרעלה הועברו הגוויות על ידי האסירים למשרפה. התפוקה היומית כ-100 גוויות ליום. המשרפות פעלו יום ולילה. לאחר המתת הקורבנות טפלה יחידה מיוחדת בעקירת שיני הזהב מפי הגוויות.

בעת כניסת הרוסים למחנה נמצאו עצמות אדם ליד פתחי התנורים ואפר אדם בתנורים.