הר האפר במיידנק


מדרום למחנה בסמוך לקרמטוריום וליד שוחות/בורות הירי הוקמה אנדרטה המכסה על הר אפר אדם במשקל 7 טון שנאסף, הוערם וכוסה עפר. האנדרטה היא מבנה עגול עשוי בטון גס מקורה בכיפת בטון הנתמכת על כמה עמודים ומגנה על אפר ועצמות אדם שנאספו מהסביבה והוערמו במרכז האנדרטה.