טרבלינקה - הבורות17,000 מצבות – אבנים, עומדות היום על שטח שהיה בעת ההשמדה בורות הקבורה של הנרצחים. 17,000 אבנים לזכר קהילות ישראל שחרבו. גודלה של האבן מסמל את גודל הקהילה שנרצחה.

בשלב הראשון קברו את הגופות כי עוד לא שרפו את הגוויות ולא היה קרימטוריום (בטרבלינקה לא היה קרימטוריום). אחרי שחיפוש הזהב מפיות הנרצחים נגמר, הועברו הגוויות אל תוך בורות ענקיים, בהם סדרו אותן שכבות שכבות, עד שהבורות התמלאו. בסוף פברואר תחילת מרס 1943 ביקר הינריך הימלר בטרבלינקה ובהתאם להוראותיו החלו במבצע שריפת הגוויות של הנרצחים. קברי ההמונים נפתחו, גוויות הנרצחים הוצאו ונשרפו במדורות ענקיות. העצמות רוסקו לחתיכות ונקברו שוב עם האפר בבורות הקבורה הקודמים. מבצע השריפה וטשטוש העקבות נמשך עד סוף יולי תחילת אוגוסט 1943.

דרומית למצבה המרכזית , מאחורי האנדרטה, במקום שבו היה אחד הבורות לשריפת גופות, נמצא כיום בור שריפה סמלי וסביבו אבוקות.