טרבלינקה - שער הכניסה


נתחיל את הסיור בשער הכניסה. אל שער הכניסה מוביל שביל אבנים. השער הוא סמלי, הוא בנוי מאבנים המספרות את סיפור המחנה בשפות שונות. האסירים לא זכו להיכנס דרך שער המחנה. שער זה שימש את הגרמנים והזקיפים האוקראינים בלבד. שער הכניסה היה השער של מחנה המגורים, אזור המנהלה ומגורי סגל ה S.S., איזור המגורים והשירותים של האוקראינים. בהמשכו של השער היה רחוב זיידל הרחוב הגיע עד גדר ההפרדה בין איזור המגורים לאזור ההשמדה.