'סינגוגה' בית הכנסת הגדול

בית-הכנסת הגדול "סינגוגה" – ברחוב ספצרובה 2 Spacerowa היום רחוב קושצ'יושקו 2 Kosciuszko בית-הכנסת הרפורמי שהיה הגדול בעיר, נחנך בשנת 1887 במרכז העיר, ברחוב קושצ'יושקו 2.
בנייתו עלתה יותר מחצי מליון רובל וגדולי התורמים היו התעשיינים ישראל קלמן פוזננסקי שהיה גם נשיא בית הכנסת, הרמן קונשטאט שהיה סגן-הנשיא ואחיו של התעשיין דוד רוסק.

את בית-הכנסת הזה הקימו הרפורמים, שחשקו בבית-כנסת מודרני עם עוגב, בסגנון בתי-הכנסת שבמערב-אירופה. הוא נקרא גם ה"סינגוגה", או בית הכנסת "האשכנזי" או "דייטעשן-שול". גם בית-כנסת זה נבנה בידי אומנים איטלקים, לפי מתכונתם של בתי-הכנסת הרפורמיים, ומעל לכניסה הראשית התנוססה הכתובת: "כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים".

ה"מטיף" האחרון של בית הכנסת היה הרב מרדכי בראודה, שהגיע ללודז' בשנת 1908 ואשר נשא את נאומיו בפולנית. הרב בראודה עסק בנוסף לתפקידו זה, גם בפעילות ציבורית, תרבותית, חינוכית ופוליטית. ד"ר בראודה שילב את עמדתו הציונית הנלהבת בנאומיו ובדרשותיו בבית הכנסת. ב 30 שנות פעילותו תרם לשינוי באופיו של בית הכנסת ממרכז של התבוללות לבית הכנסת הלאומי וכן התקיימו בו מסדרי-נוער ותפילות חגיגיות בימי-זיכרון לאומיים. הימים בהם היו יהודים "כשרים" נמנעים מלעבור על יד בית הכנסת חלפו עברו.

בית הכנסת הועלה באש ע"י הנאצים בליל 14-15 נובמבר 1939. בשעת השריפה נכחו במקום מכבי-אש, כדי למנוע התפשטות הדליקה לעבר בתים פרטיים. אחדים מחברי הקהילה הציעו להעמיד פנים כאילו לא ידוע יד מי במלאכה זו ולתבוע מחברת הביטוח סכום של מליון זהובים, סכום שבית-הכנסת היה מבוטח בו. מובן, שהצעה זו לא נתקבלה.

כיום ישנו במקום מגרש חניה.