Łódź לודז'


רחוב פיוטרוקובסקה כתבה: נורית אשכנזי
מסלול הביקור ברחוב פיוטרוקובסקה Piotrkowska ילווה את התפתחות הרחוב ובתי היהודים שבו. כאן התרכזו אישים יהודים ידועים שהשפיעו באופן משמעותי על חיי הכלכלה, התרבות, החברה והפוליטיקה של העיר.
אנדרטאות ופסלים כתבה: יפה זהבי
ברחבי לודז' מפוזרות כמה אנדרטאות המספרות את סיפור שואת יהדות לודז'. קהילה תוססת ועשירת תרבות זו, שהייתה חלק חי ואינטגראלי מהעיר לודז' 
משפחת פוזננסקי כתבה: ריקי פריהד
המטייל בעיר לודז', ברחובותיה הראשיים , במוזיאונים, במוסדות תרבות בבית הקברות היהודי ואפילו במרכזי הקניות והבילוי המודרניים, נתקל בשם שחוזר על עצמו- פוזננסקי . מיהו האיש שהשאיר עקבות גדולים כל כך בהסטוריה ובמראה העיר ?
ככר קושצלני כתבה: מרים דוד
הכיכר משמשת צומת מרכזי חשוב מאז היווסדה של לודז' ויש לה תפקיד מפתח בחיי יהודיה בעיקר בזמן הגטו.
כנסיית מרי הקדושה שימשה כמחסן למיון רכוש יהודי שנשדד,
בתי קברות כתב: מנחה חנוך
רחוב ברצקה Bracka הוא גבולו הדרומי של בית הקברות היהודי בלודז'. בקצה הרחוב במפגש עם רחוב כריזנטם Chryzntem פונים שמאלה (צפונה). דרך עפר תביא אותנו לרחבת חנייה ליד שער בית הקברות. ממזרח נמצא מבנה גדול, הוא בית ההלוויות
תרבות וחינוך כתב: אהרון עינת
לודז' היוותה מרכז חשוב של תרבות וחינוך יהודיים. בעיר התפתחו מוסדות חינוך רבים, אשר כללו בתי ספר ברמות של גן, בית ספר יסודי, גימנסיות ובהן הגימנסיה העברית הראשונה בפולין
בתי כנסת כתב: מוטי גלסטר
במקביל להתרחבותה של הקהילה רבו בה "בתי תפילה" מהם הקשורים לגילדות מקצועיות, מהם הקשורים להתאגדויות חברתיות-פוליטיות וכמובן "שטיבלעך" של חסידים.
מוסדות סיעוד כתבה: שולמית וולנר
ב-24 למאי 1811 הוקמה חברה קדישא שהרחיבה את פעולתה מעבר למתן שרותי קבורה, לטיפול בחולים ונקראה מאז 'חברה קדישא וביקור חולים'. ובכך התנתקה קהילת לודז' מקהילות האם. היה זה גם הצעד הראשון בהקמת מערך סיעוד קהילתי.

גטו לודז'


כתבה: יפה זהבי
על פי עקרונות הסדר החדש היו יהודי הורתלנד מיועדים לגירוש מיידי לעבר הגנרל גוברנמנט, אולם התנגדותם של פרנק ושלטונות הצבא לגירוש היהודים לג"ג, האטו את התהליך, גם התוכניות לריכוז היהודים בניסקו ואח"כ במדגסקר יצרו אי בהירות לגבי הטיפול ביהודים, אפשר לומר שהגרמנים נתקעו עם היהודים בלודז', למורת רוחם של השלטונות הגרמניים, גם בשנים 1940 1941 נוצרו תנאים שלא אפשרו את גירושם של יהודי לודז', בשלב הראשון נאמן לעקרונות ה"סדר החדש" החליט גרייזר לכלוא את היהודים כדי לשדוד את רכושם בכל דרך אפשרית ואח"כ לסלקם לג"ג, לכן לא היה איכפת לו להקים גטו זמני.
רק באוקטובר 1940 הוחלט כי הגטו ישאר במקומו ולא יחוסל וגרייזר נאלץ להתייחס אליו כאל עובדה קיימת.
קרא עוד...