בית הכנסת ' אוהל יעקב'

בית הכנסת "אוהל יעקב" – רחוב גדנסקה 18
בית כנסת "אוהל יעקב" היה בית כנסת קטן שנבנה בשנת 1898. בית הכנסת עמד ברחוב גדנסקה 18 (אז היה שם הרחוב דלוגה). גם את בית הכנסת הזה תכנן האדריכל גוסטב לנדא גוטנטגר. מייסדי ומתפללי בית הכנסת היו כמאה סוחרים ותעשיינים, אך במהלך מלחמת העולם הראשונה, על רקע השפעתה הגוברת של התנועה הציונית, היה בית הכנסת מזוהה יותר מכל עם אופיו הציוני וממנו פעל "הארגון הציוני בלודז'".

בתקופה שבין שתי מלחמות העולם היו בלודז' כ-20 בתי תפילה שהיו קשורים לאגודות הציוניות המגוונות שהיו בלודז'. ביניהם היו שני בתי הכנסת של תנועת "המזרחי" "שערי מזרח" ברחוב זכודניה 63 ו"בית אברהם" ברחוב פיוטרקובסקה 18.
גם בית הכנסת "אוהל יעקב" הועלה באש יחד עם בתי הכנסת האחרים בנובמבר 1939.