בית הכנסת אלטשטוט

בית-הכנסת העתיק ביותר בלודז' היה ה"אלטשטאטישע שול", שנבנה מעץ כבר בשנת 1810 ברחוב וולברסקה 8. לאחר שנשרף נבנה במקומו, בשנים 1860-1863, בית-כנסת מאבן שהוקם ברחוב וולברסקה 20.

מתכנן בית הכנסת היה האדריכל קרול מרצ'ינג ועבודת הבניה בוצעה ע"י אומנים ובעלי מלאכה איטלקיים, שהובאו במיוחד לשם כך ללודז'. בין השנים 1897-1900 שופץ בית הכנסת על פי תוכניתו של האדריכל, בן העיר לודז', אדולף זליגסון. 10 אלפים רובל תרם התעשיין ישראל קלמן פוזננסקי לקישוטים החיצוניים של בית הכנסת.
בית כנסת זה היה גבוה ומרשים ביותר והיו בו שני יציעים לעזרת הנשים, ובסך הכל היו בבית הכנסת 1,500 מקומות ישיבה. מיד לאחר הקמתו התמוטט אחד היציעים בליל "כל נדרי" וגרם למספר רב של קורבנות, נשים וגברים. לפיכך גזרו, שנשים לא תבואנה לבית הכנסת בליל "כל נדרי".

שנה לפני פרוץ המלחמה הותקנה בו הסקה מרכזית והוא שופץ מחדש.

36 ספרי תורה היו בבית הכנסת ומספר רב של תשמישי קדושה, הרבה מהם עתיקים מעשי אמנות. כל החגיגות הרשמיות של הקהילה התקיימו בבית כנסת זה. בטכסים ממלכתיים וחגיגות רשמיות אחרות השתתפו גנרלים ומושל המחוז של לודז'.
בליל 15-16 נובמבר 1939 הוצת בית הכנסת ע"י הנאצים, על ספרי התורה והריהוט הפנימי, ונשרף כליל. לא נשאר בלתי אם הכותל המערבי, שנהרס באפריל 1940.

במקום בו עמד בית הכנסת הוצבה לפני כ-10 שנים , ע"י עירית לודז', אנדרטה בדמותו של משה מחזיק בידיו את לוחות הברית. היזמה להצבת האנדרטה ומימונה היתה של ארגון יוצאי לודז' בארה"ב.