כיכר השוק בסוכצ'ב

כיכר השוק הייתה ממוקמת בעבר בריבוע שתוחם ברחובות אלו: ממזרח רחוב צרבנקה Czerwanka הנקרא גם פילסוצקי Pilsudski , מדרום רחוב רימונט Remont , ממערב רחוב טראוגוטה ומצפון רחוב ווארשאוסקה.
היום הוא נבלע בשיטחה של כיכר קושצושקו.
וכך תאר את מיקומה של כיכר השוק בין שתי מלחמות עולם, ירוחם אינס בן העיר סוכאצ'ב לשעבר.

קישורים
על כיכר העיר בסוכצ'ב ע"פ ירוחם אינס