סנטוריום T.O.Z בביאליסטוק


סנטוריום T.O.Z (רחוב Fabryczna 27)
החברה לשמירת בריאות האוכלוסייה היהודית או בקיצור  T.O.Z נוסדה בפולין בשנת 1921. בשנת 1923, כאשר פרצה ברחבי פולין מגפה, שגרמה למותם של ילדים יהודים רבים, הוקמו סניפים של הארגון ברחבי פולין. הארגון התמחה בטיפול במחלות עור, עיניים ושחפת והקים מספר בתי חולים, שהיו תחת ניהולו. בשנת 1939 ניהל הארגון 400 מרפאות ומכונים ב-50 ערים שונות והעסיק 1000 מועסקים בהם: רופאים, אחיות וסטודנטים. הארגון חוסל על ידי הגרמנים בשנת 1942. 
הסנטוריום בביאליסטוק הוקם על ידי הלנה טריילינג. בתקופת הגטו שימש המבנה כבית החולים של הגטו. מבנה בית החולים היה האתר האחרון, שבו התבצרו  המורדים בהתנגדות של אוגוסט 1943.

על האירועים באותו יום כותבת הד"ר שרה בנדר את הדברים הבאים: "ביום שישי, 20 באוגוסט, נפלו עמדות המחתרת האחרונות ברחובות צ"פלה ופאבריצ'נה. טננבוים ומוסקוביץ נסוגו לבית-החולים היהודי שברחוב פאבריצ'נה-שבו התרכזו אחרוני היהודים בגטו, מאות במספר. חלקם, כ-300 נפש, היו חולים ופצועים, ויתרם נמלטו אליו בתקווה להינצל, כפי שהיה ב"אקציה" בפברואר. פינוי בית-החולים התבצע באכזריות מחרידה, חולים שלא היו מסוגלים ללכת נורו והוכו במיטותיהם. ילדים הושלכו מן הקומה השלישית של הבניין. פרידל  עצמו נכנס לתוך בית-החולים ופיקח בברוטאליות על גירוש התינוקות, הילדים, החולים והפצועים. לאחר שהבניין פונה, הצטוו הרופאים היהודים לנקות את בית-החולים ולסדרו, וכשסיימו הועברו לנקודת הגירוש בפטראשי."